Iedere deelnemer dient zich te houden aan het algemeen reglement. Alle reglementen staan hier vermeld. Lees de reglementen goed door om misverstanden en eventuele teleurstellingen op de dag van de cross te voorkomen.

Algemeen Reglement