Bijgewerkt op 21-06-2019

Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Anna Johanna de Graaf Wolvega Dames Klasse 519
Berber Rudolphi-Visser Exmorra Dames Klasse 7
Gooitske Walda Makkum Dames Klasse 81
Ilse Nauta-Mollinga Makkum Dames Klasse 55
Janke van der Zaag Dames Klasse 333
Jantina Dijkstra Kootstertille Dames Klasse 466
Jessie Mulder Nieuw Roden Dames Klasse 426
Kiara Zuidema Arum Dames Klasse 71
Kim Mollinga Makkum Dames Klasse 78
Larissa Zuidema Aldeboarn Dames Klasse 225
       
Marianne van Dijk Nijland Dames Klasse 289
Marijke Buurstra Sint Jacobiparochie Dames Klasse 43
Marscha van der Velde De Tike Dames Klasse 12
Renate Van der Wal Noardburgum Dames Klasse 159
Rianne Vellinga Franeker Dames Klasse 308
Sandra Falkena Nijland Dames Klasse 51
Sharona Vrooman Makkum Dames Klasse 138
Sietske de Jong Franeker Dames Klasse 300
Sita Boerstra Westereen Dames Klasse 554
Wendy de Vries Ferwoude Dames Klasse 818
       
Wiepkje Fennema Makkum Dames Klasse 33
Wietske Kooistra Dames Klasse 450
Willy van  der Velde Makkum Dames Klasse 935
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Axel Nijs JR Hippolytushoef F2 Junioren 320
Bartho Winkel Nieuwerkerk a/d IJssel F2 Junioren 553
Dennis van Leijen De Westereen F2 Junioren 422
Douwe-Jan Visser Kolummerzwaag F2 Junioren H120
Femke Smits Witmarsum F2 Junioren 241
Gerke Witteveen Hitzum F2 Junioren FRL515
Grietje van Rijszen Sneek F2 Junioren 959
Hindrik Gommers Kollumerzwaag F2 Junioren 17
Hylke Miedema Hilaard F2 Junioren 51
Jan Maarten Vermaning Breezand F2 Junioren 397
       
Janbauke van kalsbeek Gaast F2 Junioren 75
Jaro van de Vondervoort Hippolytushoef F2 Junioren 808
Jasper Postma de Westereen F2 Junioren 228
Kevin van der Wal Nijland F2 Junioren 239
Manon Kamstra Twijzel F2 Junioren 627
Melvin Cuperus Makkum F2 Junioren 4
Milan de Hoop Oosthem F2 Junioren 128
Olivier Winkel Nieuwerkerk a/d IJssel F2 Junioren 777
Rutger Veenstra Nijland F2 Junioren 131
Senna Claes Winssen F2 Junioren 277
       
Steyn Wagenaar Kootstertille F2 Junioren 264
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Ale Geert Tuinier Makkum Makkum klasse 40
Bauke Jetze Smink Makkum Makkum klasse 28
Durk Dijkstra Makkum Makkum klasse 68
Geert Melchers Makkum Makkum klasse 77
Gerard Roorda Makkum Makkum klasse 24
Gijs Reijns Makkum Makkum klasse 14
Hidde-Jan Koornstra Makkum Makkum klasse 89
Jaap Reitsma Makkum Makkum klasse 123
Jan Postma Makkum Makkum klasse 111
Jan Schilstra MAKKUM FR Makkum klasse 33
       
Jelle Attema Idsegahuizum Makkum klasse 226
Jelle Koornstra makkum Makkum klasse 21
Jensje van der Weerdt Makkum Makkum klasse 71
Jesse Adema Makkum Makkum klasse 11
Johannes Lutgendorff Makkum Makkum klasse 16
kees van Baden idsegahuizum Makkum klasse 48
Kerst Schilstra Makkum FR Makkum klasse 114
Klaashendrik Kamminga Makkum Makkum klasse 807
Koert  Jansen Makkum Makkum klasse 26
Melle Hoekstra Wons Makkum klasse 88
       
Remko De Witte Makkum Makkum klasse 35
Rene Anema Makkum Makkum klasse 97
Richard Bruinsma Makkum Makkum klasse 278
Siep Oostenveld Makkum Makkum klasse 113
Sijbren Mollinga Makkum Makkum klasse 55
Simon Adema Makkum Makkum klasse 25
Theo van Malsen Makkum Makkum klasse 45
Uilke Tuinier Makkum Makkum klasse 20
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Alice kappert Holwerd Rodeo 64
Berend Pars Sint Annaparochie Rodeo 253
Durkje Terpstra Damwoude Rodeo 319
Eelco van der Veen Damwoude Rodeo 159
Ewoud de Groot sint jacobiparochie Rodeo 835
Jan Kooistra Rodeo 391
Janco de Jager Gorredijk Rodeo 245
Jordi v/d aa Franeker Rodeo 354
Jouke Abe Tilstra Makkum Rodeo 64
Jurjen de Jong Dongjum Rodeo 310
       
Justin Kappert Holwerd Rodeo 387
Maikel Dijk Minnertsga Rodeo 346
Marco de jong Dongjum Rodeo 300
Melissa Drost Nijaltoenae Rodeo 398
Otte Boonstra Holwerd Rodeo 376
Piebe Gerben Pompstra Westergeest Rodeo 671
Piet Druif Wognum Rodeo 01
Reinder Roorda Vrouwenparochie Rodeo 150
Remco Vellinga Franeker Rodeo 308
Richard Reitsma St Jacobiparochie Rodeo 126
       
Ronald Rudolphi Exmorra Rodeo 7
Thomas Hellinga Broeksterwoude Rodeo 465
Tim Faber St.-Annaparochie Rodeo 320
Tjitze Huitema Exmorra Rodeo 44
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Arjen Visser Nijland Standaard 1600 191
Ate Hofstra Nijland Standaard 1600 898
Danielle Hofstra Oosterwolde Standaard 1600 295
Donny Smeets Rinsumageast Standaard 1600 249
Edwin Scheepvaart makkum Standaard 1600 666
Erven Hessel Swart Hallum Standaard 1600 3
F.Z. Van Bergen Makkum Standaard 1600 3
Folkert Strikwerda schraard Standaard 1600 10
Jan Drost Nijaltoenae Standaard 1600 31
Jan Sijtsma Wommels Standaard 1600 24
       
Jl wesselius Wesselius Makkum Standaard 1600 85
Jochum van tuinen Workum Standaard 1600 99
Johannes Bos Wommels Standaard 1600 55
Jordi de boer koudum Standaard 1600 61
Jorn adema Makkum Standaard 1600 32
Jos Wierstra Hallum Standaard 1600 4
Joukje Lolkema Pingjum Standaard 1600 123
Karel Roorda Makkum Standaard 1600 8
Marcel Krol st Jacobieparochie Standaard 1600 74
Marissa Beekema Leeuwarden Standaard 1600 186
       
Marten van der Meer Makkum Standaard 1600 71
Martin Kingma Arum Standaard 1600 478
Maurice kooistra Ried Standaard 1600 345
Piet van Rijszen Sneek Standaard 1600 842
Richard Falkena Nijland Standaard 1600 141
Richard Terpstra Hallum Standaard 1600 89
Robert van Dijk Witmarsum Standaard 1600 289
Robin Zuidema Arum Standaard 1600 888
Roel de Vries Sintjohannesga Standaard 1600 538
Siemon Hoekstra Marrum Standaard 1600 20
       
Sjoerd Runia Berlikum Standaard 1600 33
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Appie Bakker Kollum Standaard 2000 530
Arjen Dotinga Wouterswoude Standaard 2000 535
Egbert Nicolai Westereen Standaard 2000 554
Frans van der Heide Harich Standaard 2000 513
Geert Venema De westereen Standaard 2000 556
Jacqueline Weiler Witmarsum Standaard 2000 77
Jeffrey de Wit Tjerkwerd Standaard 2000 18
Jeffrey van der Wal Hemelum Standaard 2000 98
Jordy de Vries Ferwoude Standaard 2000 515
Jorn adema Makkum Standaard 2000 32
       
Klaas jan Jongboom Burgum Standaard 2000 500
Martin Bleeker Dokkum Standaard 2000 596
Monique de Boer Koudum Standaard 2000 523
Nick Betten Woudsend Standaard 2000 36
Patrick de Haan Harkema Standaard 2000 844
Peter de Bruyn Engwierum Standaard 2000 502
Philip goudsmid Groningen Standaard 2000 54
Rein Zeinstra Koudum Standaard 2000 20
Ricardo Hofstra Oosterwolde Standaard 2000 207
Roelof Oenema Sloten Standaard 2000 93
       
Sijbren Van der Velde Koudum Standaard 2000 33
Sjoerd Rolsma Makkum Standaard 2000 321
Sjouke Hellinga Broeksterwoude Standaard 2000 590
Stefan van Berkum Makkum Standaard 2000 112
Thijs Molenaar Balk Standaard 2000 519
Weit Hamersma Kollum Standaard 2000 815
Ybe Boonstra Holwert Standaard 2000 566
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Bert de Vries Oudebildtzijl Stockcar F1 20
Gert Jan Klok Berltsum Stockcar F1 H152
Hein Damstra Ijlst Stockcar F1 232
Jacob De vries Blija Stockcar F1 453
Jelle Bijlsma Sint Annaparochie Stockcar F1 388
Jelle Geert Pompstra Westergeest Stockcar F1 123
Jelle Hiemstra Idsegahuizum Stockcar F1 H173
Johannes Bijlsma Sint Annaparochie Stockcar F1 2
Ouwe Bijlsma Sint Annaparochie Stockcar F1 3
Stefan de Jong Pingjum Stockcar F1 53
Willem de Boer Feinsum Stockcar F1 H58
       
Naam Woonplaats Klasse Startnr:
       
Bennie Turkstra Damwoude Vrije Standaard 691
Carlo Gaasbeek Franeker Vrije Standaard 637
Douwe Aalbers Holwerd Vrije Standaard 633
Douwe-Jan Hoekstra Oudemirdum Vrije Standaard 666
Franke kooistra De Tike Vrije Standaard 651
Frans de Vries Apeldoorn Vrije Standaard 672
Jan van der Weij Blije Vrije Standaard 657
Johan van Maldegem Elahuizen Vrije Standaard 610
johannes Ringnalda Woudsend Vrije Standaard 605
Laurens Slik De Waal Texel Vrije Standaard 690
Mika Morien Wieuwerd Vrije Standaard 66
Raymon Kuil Groningen Vrije Standaard 644
Rene van Duinen Meppel Vrije Standaard 678
Ruud Betsema Den Burg Texel Vrije Standaard 22
 
 
Alderwetske Stockcar Club
   
Naam Startnr
Marco Kramer 2
Ouwe Bijlsma 37
Pieter Jonker 28
Gerrit Douwe de Vries 12
Arjen de Vries 55
Anne Bouma 33
Michaela Teitsma 40
Gerben Kloosterman 32
Pieter Marten 92
Abe Buwalda 20